Số 128/19, Tổ 17, Khu Phố 4C, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Đồng Nai
Hotline: 0988080096 - 0988080096
Logo

Hệ thống HIGG_INDEX. lao động, xã hội cho nhà máy_ HIGG_FSLM)

1. Giới thiệu hệ thống HIGG_ ENDEX

Têu chuẩn HIGG INDEX là tiêu chuẩn đánh giá tác động của chuỗi cung ứng trong ngành công nghiệp may mặc. Tiêu chuẩn HIGG do Hiệp hội may mặc bền vững (SAC) xây dựng. ... Hiệp hội dệt may Việt Nam (VITAS) cũng đã gia nhập SAC từ ngày 18/5/2020.

Mô-đun Lao động, xã hội Cơ sở Higg (Higg FSLM/SLCP ) được tích hợp tách biệt trong chương trình HIGG INDEX

Mô-đun Lao động, xã hội Cơ sở Higg (Higg FSLM/SLCP ) là một công cụ đánh giá tính bền vững nhằm tiêu chuẩn hóa cách các cơ sở đo lường và đánh giá hoạt động liên quan đến An toàn, môi trường tuân thủ luật pháp địa phương của nhà cung cấp, nhà sản xuất hàng năm.

Đây là phiên bản HIGG_FSLM 1.4/ SLCP phát hành vào 11/ 2021 thay thế cho hệ thống HIGG_INDEX cũ là HIGG_FSLM 1.3

2. Nguyên tắc thiết kế Higg FSLM cho:

  • Đo lường và định lượng các tác động bền vững của một cơ sở
  • Giảm dư thừa trong việc đo lường và báo cáo hiệu suất tính bền vững
  • Thúc đẩy giá trị doanh nghiệp thông qua giảm rủi ro và phát hiện ra hiệu quả
  • Tạo ra một phương tiện và ngôn ngữ chung để truyền đạt tính bền vững cho các bên liên quan

3. Các bước thực hiện tự đánh giá và thẩm tra hệ thống HIGG_ FSLM

 Dưới đây là 10 bước để hoàn thành thẩm tra hệ thống HIGG_ FSLM/SLCP cho doanh nghiệp hay nhà cung cấp

Các bước thực hiện tự đánh giá và thẩm tra hệ thống HIGG_FSLM 1

Các bước thực hiện tự đánh giá và thẩm tra hệ thống HIGG_FSLM 2

Các bước thực hiện tự đánh giá và thẩm tra hệ thống HIGG_FSLM 3

4. Các Module cho tự đánh giá và thẩm tra hệ thống HIGG_ FSLM/SLCP

Hệ thống HIGG_ FSLM (Higg_ Facility Social Labor Module) có thể chia sẽ liên kết đến nền tảng SLCP (Social & Labor Convergence Program), bao gồn các Module chính như sau:

> Recruitment and Hiring/ Tuyển dụng và thuê lao động. 

Working Hours/ Giờ làm việc. 

Wages and Benefits/ Tiền lương và phúc lợi. 

Employee Treatment/ Đãi ngộ nhân viên. 

Employee Involvement/ Sự tham gia của nhân viên

> Health àn Safety/ An toàn và sức khỏe

> Termination and Retrenchment/ Chấm dứt và nghỉ việc

> Management System/ Quản lý hệ thống

> Above and Beyond/ Cao hơn luật định (Áp dụng cho thẩm tra/Verify Step 3)

Với chương trình Higg-FSLM, có 3 cấp độ (Step 1 ONLY.  Step 1 + 2. Step 1 + 2 + 3) với Ver. 1.4

Step 1: Essential/ Thiết yếu

Step 2: Progressive/ Tiến cấp

Step 3: Advanced/ Trình độ cao (Cao hơn luật địa phương)

5. Các thông tin văn bản cần để đạt được điểm số trung bình cho hệ thống HIGG_ FSLM

Trên nền tảng cơ sở tất cả các thông tin dạng văn bảng từ hệ thống chủ yếu liên quan đến các hệ thống tích hợp từ ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001 và SMETA-SEDEX hoặc các hệ thống trách nhiệm xã hội tương đương để có thể đáp ứng được các yêu cầu từ Higg-FSLM/SLCP

Do đó phần này chúng ta có thể tham khảo chi tiết ở phần hệ thống liên quan của KN company chúng tôi

Tuy nhiên để Doanh nghiệp bạn có thể đạt điểm số cao hơn 50 - 60% cho quá trình thẩm tra bởi bên thứ 3 thì Các thành viên hoặc cá nhân thực hiện đánh giá hệ thống Higg FSLM/SLCP phải hiểu đúng các câu hỏi yêu cầu từ Higg FSLM để có thể cải thiện điểm số cho Doanh nghiệp của bạn hiệu quả, đảm bảo yêu cầu của khách hàng, cải thiện điểm số cho Higg FSLM tốt hơn, để có thể thúc đẩy giá trị doanh nghiệp của bạn, có được thế mạnh có được đơn hàng từ các nhãn hàng lớn trong nước vào nước ngoài.

Hãy liên hệ với KN Company chúng Tôi, để được tư vấn xây dựng và cải thiện điểm số hệ thống Higg FSLM/SLCP cho Doanh nghiệp của bạn !

Lưu ý: Thực hiện đánh giá trên nềnh tảng Higg-FSLM sẽ được liên kết với tài khoản miễn phí từ với chương trình SLCP mà không cần phải đánh giá trực tiếp từ SLCP (Version mới 1.5.1 sẽ được áp dụng từ 2023)

> Phụ lục chi tiết liên quan chuẩn bị cho Verify/ Document list cho bên thứ 3 (third party)

I- Factory profile (thuộc tính nhà máy)

1. Company profile

2. Business registration license

3. Tax registration

4. Organization chart

5. Land use/construction permit

6. List of machineries

7. Company vehicle list

8. Production process flow chart

9. List of subcontractors, if any

10. Dormitory details

11. List of Fire equipment

12. Any certificate by any other independent organization like SA8000, ICTI etc.

13. Building approval plan (architectural & structural) from concern Govt. authority; Approved building construction lay out from engineering authority, if applicable

14. Building layout approval from fire service & Fire Occupancy Certificate

15. Worker name list Recruitment /

II- Hiring & termination (Thuê và tuyển dụng)

1. Recruitment policies and procedures & age verification process

2. Child labor remediation procedure

3. Security service contract

4. Training records other than Health & Safety

5. Work permits (internal /external)

6. Employment contracts

7. Job announcement/description, job application form, if applicable

8. Labor broker contract & dispatching worker personal records/contract

9. Apprenticeship program (if applicable)

10. Immigrant workers (working permit /visa, passport, contract, personal records)

11. Adolescent workers (registration/approval letter from local labor bureau, health checking record).

12. Termination policy and procedure, training records

13. Worker resignation records Working hours

III-. Time in/out records (Thời gian vào ra)

(Working hours & overtime hours records) - Giờ làm việc và tăng ca

2. Production records (cutting, stitching, quality etc.)

3. Overtime waiver if any

4. Comprehensive working hours permit if applicable

5. Working hours policy including voluntary overtime policy

6. Overtime approval process/procedure and OT request records, if applicable

IV- Wages & benefits (lương và phúc lợi)

1. Minimum wage notification

2. Payroll (wage records)

3. Full & final settlement

4. Leave records

5. Bonus records

6. EOBI (employees old age benefit) records

7. Social security records & commercial insurance records

8. Receipts showing tax payments / social security remittances to appropriate public agencies

9. Evidence of granting maternity/paternity leave and subsequent return to work

10. Piece rate wages sheet, if applicable

11. Annual leave and any paid leave payment record

12. Bank transferring records (for wages if applicable)

V-Worker treatment & involvement (Đãi ngộ và tham gia người lao động)

1. Records from disciplinary procedures

2. Meeting notes from any type of worker/management committee

3. Trade union records

4. Grievance register / grievance mechanism (procedure, intake channel, investigation/ solution/ feedback records

5. Org chart of trade union, worker/management committee

6. Written policies regarding anti-harassment, physical/sexual/emotional abuse and non-discrimination, no forced labor

7. Freedom of association procedure

VI- Health & safety (An Toàn và sức khỏe)

1. Building plan approval / permit

2. Fire Fighting 

3. Genset installation approval

4. Building stability certificate

5. Appointment of labor welfare / safety officer

6. Drinking water potability test

7. Boiler license (Safety strick requirement equipments)

8. Lift license / inspection certificate

9. Boiler operator and electrician certificate

10. Noise and illumination level test certificate

11. Sanitation certificate

12. Health certificate for workers

13. Doctor / nurse appointment letter

14. First aid training certificate

15. Firefighting training certificate

16. Fire mock drill training records

17. Industrial accident records

18. Pollution control board – consent order

19. Waste disposal records / procedures

20. Personal Protective Equipment (PPE) training records

21. Chemical safety training records

22. List of chemicals used (hazardous / non-hazardous)

23. Material safety data sheets (MSDS) records

24. Maintenance records of eye wash station

25. Machines maintenance/service records

26. Lock Out/Tag Out survey report, LOTO training records

27. Water extraction Permit, if applicable

28. Permit for onsite waste disposal

29. License issued by government authority to hazardous waste collector

30. Contract agreement with licensed contractor for hazardous waste collection

31. Hazardous waste transfer contract/ license of hazardous waste handler/license of hazardous waste transporter/hazardous waste manifest, if applicable

32. Waste inventory and tracking records

33. Wastewater monitoring records

34. Flow chart (indicating all key processes)

35. Drainage layout

36. Waste treatment equipment’s maintenance records

37. Wastewater treatment plant operator certificate, if applicable

38. Approval of waste treatment system i.e. IEE (Initial Environmental Examination) / EIA (Environmental Impact Assessment)

39. Environmental impact assessment reports and approval / environmental protection acceptance report / pollutant discharge permit if applicable

40. Air emissions control equipment’s maintenance records

41. Ozone Depleting Substances (ODS) inventory and maintenance records

42. Fuel consumption record for factory’s transportation

43. Green House Gases (GHG) emissions inventory

44. Emergency response plan including relevant training and drills records

45. Risk assessment (procedure & records)

46. Banned chemicals list, if any

47. Vehicle operator licenses for any/all types of motorized vehicles

48. Meeting notes from recent health and safety committee

49. Air receiver is fit to operate certificate

50. Steam receiver is fit to operate certificate

51. Food test reports

52. Accident records / accident analysis records

53. Electrical safety test report

54. Thermographic survey report

55. VOC/TOC test reports /air emission monitoring report if applicable

56. Cooling tower water reports / legionella reports

57. Inspection reports (fire hydrant system, sprinkler, detection system, extinguisher, firefighting equipment, emergency lamps)

58. PPE suitability assessment, PPE selection criteria, PPE list, PPE inspection records

59. Confined space list, confined space entry procedure

60. PCB survey,

61. Asbestos survey, training records

62. Food supplier’s medical reports

63. PHI report for the canteen

64. Canteen license

65. Hot work operation procedure

66. Compressed gas cylinder operation procedure

67. Work permits for special & dangerous operations – forklift driver, lift operator, electrician and welder, boiler operator

VII- Management systems (Quản lý hệ thống)

1. Social & labor policies and procedures (including goal/strategy/performance, responsible persons (roles & responsibility, CSR team org chart)

2. Factory rules and regulations / employee handbook

3. EHS policy & procedure

4. Communication and training records for workers, suppliers, subcontractors

5. Internal audit records and improvement plan

----------------------------------------------------------------------------

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO AN TOÀN VÀ TƯ VẤN KN COMPANY

Hãy liên hệ với KN Company, để được tư vấn xây dựng hệ thống cho chứng nhận của bạn!

  • Địa chỉ: Số 128/19, Tổ 17, Khu Phố 4C, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Đồng Nai
  • Hotline: 0988080096
  • Email: [email protected]

Tiêu Chuẩn khác