Số 128/19, Tổ 17, Khu Phố 4C, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Đồng Nai
Hotline: 0988080096 - 0988080096
Logo

Hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội SEDEX_SMETA VER. 6.1

1. Giới thiệu hệ thống SEDEX_SEMTA

Hệ thống SMETA (Sedex Member Ethical Trade Audit) là một tổ chức phi chính phủ được thành lập vào năm 2004 cho hoạt động cải tiến đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng toàn cầu với hơn 37.000 thành viên ở 150 quốc gia. Sedex không phải là tổ chức thiết lập tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử hay chứng nhận, nhưng thay vào đó vai trò Sedex với các yêu cầu được bao phủ hầu hết các kiểm soát liên quan An toàn, môi trường, đạo đức kinh doanh, phản ánh được tình hình thực tế của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng, đồng thời Sedex có thể cho phép các thành viên chia sẽ thông tin một cách hiệu quả để quản lý chuỗi cung ứng.

Chính vì lý do đó sự lựa chọn các nhãn hàng trong chuỗi cung ứng của họ có tham gia hệ thống SEDEX sẽ được ưu tiên.

Đây là phiên bản SEDEX 6.1 thay thế cho hệ thống SEDEX cũ là SEDEX 6.0

GIới thiệu hệ thống SEDEX_SEMTA

2. Nguyên tắc chính của Sedex:

 • Các nhà cung cấp hay nhà máy sẽ sở hữu dữ liệu của riêng họ
 • Các nhà cung cấp hay nhà máy sẽ kiểm soát những người có thể xem dữ liệu của họ
 • Các công ty thành viên không thể nhìn thấy những chuỗi cung ứng khác nếu không được chia sẽ

Nguyên tắc chính của Sedex

3. Các bước thực hiện hoàn thành thẩm tra hệ thống SEDEX_SMETA

Dưới đây là 10 bước để hoàn thành đánh gía hệ thống SEDEX cho doanh nghiệp hay các nhà cung cấp

Các bước thực hiện hoàn thành thẩm tra hệ thống SEDEX_SMETA

Các bước thực hiện hoàn thành thẩm tra hệ thống SEDEX_SMETA

Các bước thực hiện hoàn thành thẩm tra hệ thống SEDEX_SMETA

4. Các chuẩn mực đo lường hệ thống SEDEX_SMETA

Hệ thống SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) với phiên bảng mới nhất là SMETA Version 6.1 ra đời 05/2019 thay thế phiên bản cũ là SMETA Version 6.0 ra đời vào 04/2017. Tổng cộng gồm 18 phần với 250 câu hỏi và toàn bộ cho câu trả lời khoảng 380 câu trả lời từ SAQ (Tự đánh giá).

0,A. Các quyền chung về UNGP/ Universal Rights covering UNGP

0.B. Hệ thống quản lý & triển khai mã/ Management Systems & Code Implementation

1. Việc làm tự do được lựa chọn/ Freely Chosen Employment

2. Quyền tự do lập hội/ Freedom of Association

3. Sức khỏe và An toàn/ Health and Safety

4. Lao động trẻ em/ Child Labour

5. Tiền lương và phúc lợi/ Wages and Benefits

6. Giờ làm việc/ Working Hours

7. Phân biệt đối xử/ Discrimination

8. Lao động thường xuyên/ Regular Employment

8A. Hợp đồng phụ và Công việc tại nhà/ Sub-Contracting and Homeworking

9. Không Cho phép Xử lý Khắc nghiệt hoặc vô nhân đạo/ No Harsh or Inhumane Treatment is Allowed

10. Các vấn đề khác/ Other Issues

10A. Quyền làm việc/ Entitlement to Work

10B2. Môi trường 2-Trụ cột/ Environment 2-Pillar

10B4. Môi trường 4-Trụ cột/ Environment 4-Pillar

10C. Đạo đức kinh doanh/  Business Ethics

11. Lợi ích cộng đồng/ Community Benefits

 5. Các thông tin văn bản cần cho SEDEX_SMETA Version. 6.1

Tuỳ theo quy mô sản xuất của doanh nghiệp, chúng ta có thể tích hợp, tách riêng hoặc thêm các quy trình, nếu cần thiết. Dưới đây là các thông tin dạng văn bản chính, cần được thiết lập:

 • Các thông tin văn bảng liên quan hệ thống AN TOÀN SỨC KHOẺ (OH&S)_ ISO 45001
 • Các thông tin văn bảng liên quan hệ thống Môi trường ISO 14001
 • Và các thông tin văn bảng đưới đây cho phần trách nhiệm xã hội theo SMETA bao gồm:
 • Chính sách Trách Nhiệm Xã Hội
 • Chính sách Tự Do Lập Hiệp Hội
 • Chính sách không phân biệt đối xử
 • Chính sách Chi Trả Lương và Phúc Lợi
 • Chính sách ngăn ngừa lao động trẻ em tại nhà thầu phụ
 • Chính sách Làm Thêm Giờ
 • Chính sách An Toàn & Sức Khỏe Nghề Nghiệp
 • Chính sách chống lao cưỡng bức, ép buộc
 • Chính sách đối với Lao động trẻ em
 • Chính sách bảo vệ lao động chưa thành niên
 • Chính sách Cấm Lao Động Lệ Thuộc
 • Chính sách chống tham nhũng và hối lộ
 • Chính sách không quấy rối, lạm dụng
 • Chính sách phòng chống lao động ép buộc, cưỡng bức, tù nhân
 • Chính sách đối với Lao Động Nữ

Hãy liên hệ với KN Company chúng Tôi, để được tư vấn xây dựng hệ thống cho chứng nhận của bạn!

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO AN TOÀN VÀ TƯ VẤN KN COMPANY

Hãy liên hệ với KN Company, để được tư vấn xây dựng hệ thống cho chứng nhận của bạn!

 • Địa chỉ: Số 128/19, Tổ 17, Khu Phố 4C, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Đồng Nai
 • Hotline: 0988080096
 • Email: [email protected]

Tiêu Chuẩn khác